Kryqi i Kuq Shqipëtar

Programi i gjakut

Perdorimet e gjakut te marre jane:

  • Ne rastet kur ka humbje të konsiderueshme gjaku si në hemorragji nga sëmundjet, lindja, aksidentet etj.
  • Per sëmundje të ndryshme gjaku si Talasemia, Hemofilia, Leucemia, por edhe në semundje të tjera që rrezikojnë jetën sic janë kanceri etj
  • Ne operacione kirurgjikale dhe në djegiet me sipërfaqe të mëdha

Lajme

Galeria