Raporti Vjetor i KKSH 2014

Raporti vjetor i KKSH 2015, është një pëmbledhje sintezë e të gjitha veprimtarive të zhvilluara nga shoqata për gjatë këtij viti.

Ndajeni me miqte tuaj: