Raporti Vjetor i KKSH 2014

Raporti vjetor eshte nje permbledhje sinteze e te gjitha veprimtarive te shoqates, zhvilluar gjate ketij viti.

Ndajeni me miqte tuaj: