Punonjësit e Bashkisë dhe Autoritetit Portual në Durrës dhurojnë gjak

Nevojat për gjak, vecanërisht në këtë periudhë talasemie, është i madh. Shumë nga degët e KKSH kanë shtuar përpjekjet për realizimin e sa më shumë seancave promocionale dhe ato të dhurimit.

Thirrjes së Degës së Kryqit të Kuq Durrës për të dhuruar gjak për fëmijët talasemikë dhe personave në nevojë, i janë bashkuar punonjësit e Bashkisë Durrës dhe të Autoriteti Portual Durrës.

Faleminderit të gjithë dhururesve të gjakut nga këto dy institucione dhe në emër të fëmiljëve talasemikë.

Programi i Promocionit të Dhurimit vullnetar të Gjakut & Dega e Kryqit të Kuq Durrës

Ndajeni me miqte tuaj: