Punonjësit e administratës së Bashkisë Roskovec dhurojnë gjak për fëmijët talasemik.

Për punonjësit e administratës së Bashkisë Roskovec është bërë traditë dhurimi vullnetar i gjakut. Dhe këtë vit ata ju përgjigjën thirrjes së Degës së Kryqit të Kuq Fier për të dhuruar gjak për fëmijët talasemik të qytetit. Kësaj iniciativë ju bashkuan dhe banorët e këtij komuniteti duke u bërë pjesë e këtij akti human për të shpëtuar jetë!
Faleminderit të gjithë dhuruesve dhe në emër të fëmijëve talasemikë.
“Dhuro gjak. Shpëto jetë”.
#KryqiiKuqShqiptar #ProgramiDhurimittëGjakut #redcross #redcrossvolunteer #blooddonation #blooddonor #blooddonors #bloodtransfusion #blooddonate #love #givebloodsavelives #wholeblooddonation #bloodbank #donatingblood #plasma
Programi i Promocionit të Dhurimit Vullnetar të Gjakut & Dega e Kryqit të Kuq Fier
Për punonjësit e administratës së Bashkisë Roskovec është bërë traditë dhurimi vullnetar i gjakut. Dhe këtë vit ata ju përgjigjën thirrjes së Degës së Kryqit të Kuq Fier për të dhuruar gjak për fëmijët talasemik të qytetit. Kësaj iniciativë ju bashkuan dhe banorët e këtij komuniteti duke u bërë pjesë e këtij akti human për të shpëtuar jetë!
Faleminderit të gjithë dhuruesve dhe në emër të fëmijëve talasemikë.
“Dhuro gjak. Shpëto jetë”.

Programi i Promocionit të Dhurimit Vullnetar të Gjakut & Dega e Kryqit të Kuq Fier

#redcross #redcrossvolunteer #blooddonation #blooddonor #blooddonors #bloodtransfusion #blooddonate #love #givebloodsavelives #wholeblooddonation #bloodbank #donatingblood

Ndajeni me miqte tuaj: