Procesi i vetëvlerësimit të për një përgjigje sa më efektive në rast katastrofash.

Për të përmirësuar përgatitjen për një përgjigje sa më efektive në rast katastrofash, Kryqi i Kuq Shqiptar po zhvillon një proces vetëvlerësim me mbështetjen e specialistëve rajonal të PER (Preparedness for Effective Response), të përgatitjes për një përgjigje efektive. Ndërsa është kryer procesi i vlerësimit, po punohet për të hartuar një plan veprimi që do të përmirësoj përgjigjen e Kryqit të Kuq Shqiptar në rast katastrofash.

#KryqiiKuqShqiptar,

The Albanian Red Cross with support of regional PER facilitators, currently is conducting a self-assessment to improve preparedness for effective response. The process is almost done and now we are preparing to design the plan of action which will advance the disaster response of the Albanian Red Cross
Cross

Ndajeni me miqte tuaj: