Politikat

POLITIKAT E KRYQIT TE KUQ SHQIPTAR

LISTA E POLITIKAVE

I. POLITIKA E MENAXHIMIT TË VULLNETARËVE
II. POLITIKA PËR RININË
III. POLITIKA E PËRFAQËSIMIT PËR RININË DHE GRUAN
IV. POLITIKA NE LIDHJE ME SJELLJEN NE KRYQIN E KUQ SHQIPTAR
V. POLITIKA PËR KONFLIKTIN E INTERESAVE
VI. POLITIKA PËR LIDHJET PUBLIKE DHE MARRËDHËNIET ME MEDIAN
VII. POLITIKA PËR MARRËDHËNIET ME PARTNERËT BRENDA LËVIZJES NDËRKOMBËTARE TË KRYQIT TË KUQ DHE GJYSMËHËNËS SË KUQE
VIII. POLITIKA PËR MARRËDHËNIET ME ORGANIZATAT JO-FITIMPRURËSE
IX. POLITIKA NË FUSHËN E SHËNDETIT
X. POLITIKA E KËRKIMIT
XI. POLITIKA NË FUSHËN SOCIALE
XII. POLITIKA RRETH GRUPEVE SHENJË DHE GRUPEVE NË NEVOJË
XIII. POLITIKA NË FUSHËN E AVOKATISË
XIV. POLITIKA PËR ADMINISTRIMIN
XV. POLITIKA PËR PRONAT
XVI. POLITIKA PËR INFORMACION-DIFUZIONIN
XVII. POLITIKA PËR TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE HUMANITARE
XVIII. POLITIKA FINANCIARE
XIX. POLITIKA PËR RRITJEN E FONDEVE
XX. POLITIKA PËR NDIHMËN E PARË
XXI. POLITIKA E ZHVILLIMIT ORGANIZATIV
XXII. POLITIKA PËR PËRGATITJE DHE PËRGJIGJE PËR RASTE KATASTROFASH
XXIII. POLITIKA PËR NDËRGJEGJËSIMIN NDAJ RREZIKUT TË MINAVE DHE MUNICIONEVE TË PASHPËRTHYERA

Ndajeni me miqte tuaj: