Përfundoi me sukses punimet, Asambleja 16 e Përgjithshme e Kryqit të Kuq Shqiptar

 

Në Tiranë, në ambjentet e Universitetit Politeknik të Tiranës zhvilloi punimet Asambleja 16 e Përgjithshme e Kryqit të Kuq Shqiptar.

Si forumi më i lartë drejtues i shoqatës, Asambleja miratoi veprimtarinë e humanitare të Shoqatës për vitet 2016-2017, Planin e veprimit të saj për vitet 2018 dhe 2019, si dhe zgjodhi organet drejtuese për një periudhë katër vjecare.

President i shoqatës u rizgjodh, Magj. Ylli Alushi, Zëvendës President, Dr. Halil Stana dhe Përgjegjëse e Komisionit të Financës znj. Vjollca Katroshi. Asambleja zgjodhi gjithashtu dhe Këshillin Drejtues.

Ndajeni me miqte tuaj: