Nisën zgjedhjet për në organet drejtuese të Kryqit të Kuq në nivel dege

 
Me mbledhjen e anëtarëve në Degën e Elbasanit, nisi faza e parë e zgjedhjeve për në organet drejtuese në novel dege.
Mbledhja e anëtarëve u zhvillua në ambjentet e Shkollës “Vasil Kanani”. Në mbledhje u raportua për veprimtarinë e degës për vitet 2016-2017, si dhe u miratua plani I veprimit dhe buxheti për vitet 2018-2019.
Në pjesën e dytë të mbledhjes u zgjodh Këshilli i Degës dhe dy delegatët për në Asamblenë e Përgjithshme. Kryetar u rizgjodh, z. Arjan Kotollaku.
I deleguari i Këshillit Drejtues, Zëvendës Presidenti i KKSH, Dr. Halil Stana përshëndeti Mbledhjen e Anëtarëve të Degës së Kryqit të Kuq, Elbasan.
Ndajeni me miqte tuaj: