Nga veprimtaritë e Degës së KK Kuçovë

Në veprimtaritë e shumta të Degës së KK Kuçovë të zhvilluar ditët e fundit bien sy në realizimi nga vullnetarët e degës të Konkursit të Ndihmës së Parë në nivel dege. Ky konkurs është përfundimi me sukses i një pune të gjatë nisur muaj përpara me trajnimin e skuadrave të të rinjëve pjesëmarrës.
Ndërkohë vullnetarët e degës janë angazhuar në realizimin e veprimtarive sensibilizuese me të rinjtë e Shkollës së Mesme Perondi për t’i thënë “Jo” Drogës, Duhanit, Alkoolit, apo në angazhimin e tyre për të ftuar komunitetin e qytetit të Kuçovës për t’u bërë pjesë e veprimtarive me karakter higjienizues për pastrimin e mjedisit.
Kujdes është treguar nga vullnetarët për veprimtaritë me moshën e tretë, jo vetëm për të kaluar së bashku momente të gëzuara por dhe për të realizuar vizita të ndryshme shëndetësore sepse ata kanë nevojë më shumë se kurrë për përkujdesje, përkrahje, vëmendje.

Ndajeni me miqte tuaj: