Lista e organizatave fituese në lidhje me thirrjen publike për minprojekte

Më poshtë, lista e organizatave fituese në lidhje me thirrjen publike për minprojekte të shpallur nga Kryqi i Kuq Shqiptar në datën 11 gusht 2022 në kuadër të projektit “Forcimi i reziliencës te të moshuarit dhe personat me aftësi ndryshe gjatë Covid-19 dhe katastrofave të ardhshme”:
1. Qendra TISS, Tiranë
2. Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillim, Vlorë
3. Fondacion Misioni Emanuel, Korçë
4. Shoqata KREO, Tiranë
5. Fondacioni Së Bashku, Tiranë
6. Shoqata “M.I.R.A”, Kavajë
7. Shoqata “Bashkimi i Përgjithshëm Vijues i Pensionistëve të Shqiperisë”, Tiranë
8. Shoqata Kombëtare e Personave me Aftesi te Kufizuar “Shpresë për Jetën”, Tiranë
9. Shoqata “Gruaja drejt Integrimit”, Pukë
10. Qendra “Dyert e Jetës”, Tiranë dhe Durrës
Ndajeni me miqte tuaj: