Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq – KNKK është një institucion humanitar me qendër në Gjenevë, Zvicër dhe një Laureat i Çmimeve Nobel për tre herë. Falë Konventave të Gjenevës dhe Protokolleve shtesë, KNKK ka një mandat për të mbrojtur viktimat e konflikteve të armatosura ndërkombëtare dhe jo ndërkombëtare . Viktima të tilla përfshijnë të plagosur në luftë, të burgosur, refugjatë dhe civilë.

KNKK është pjesë e Lëvizjes ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe së bashku me Federatën Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe dhe 192 Shoqatave Kombëtare. KNKK është organizata më e vjetër dhe më e nderuar brenda lëvizjes ndërkombëtare dhe një nga organizatat më të njohura në botë, duke fituar tre Çmime Nobel për Paqen në vitet 1917, 1944 dhe 1963.

Deklarata zyrtare e misionit thotë se: “Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (ICRC) është një organizatë e paanshme, asnjanëse dhe e pavarur, misioni i pavarur humanitar i të cilit është të mbrojë jetën dhe dinjitetin e viktimave të luftës dhe konflikteve dhe t’u sigurojë atyre ndihmë. “Ajo gjithashtu drejton dhe koordinon ndihmat ndërkombëtare dhe punon për promovimin dhe forcimin e Të Drejtës Ndërkombëtare Humanitare dhe Parimeve Themelore universale.

Detyrat thelbësore të Komitetit, të cilat rrjedhin nga Konventat e Gjenevës dhe statutet e tij janë:

  • të monitorojë pajtueshmërinë e palëve ndërluftuese me Konventat e Gjenevës
  • të organizojë infermierinë dhe kujdesin për ata që janë plagosur në fushën e betejës
  • të mbikëqyrë trajtimin e të burgosurve të luftës dhe të bëjë ndërhyrje konfidenciale me autoritetet e ndalimit
  • të ndihmojë në kërkimin e personave të zhdukur në një konflikt të armatosur (shërbimi i kërkimit)
  • të organizojë mbrojtje dhe kujdes për popullatën civile
  • të veprojë si një ndërmjetës neutral midis palëve ndërluftuese

KNKK – ICRC në vitin 1965 hartoi shtatë Parimet Themelore që u miratuan nga e gjithë Lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq. Ato janë humanizmi, paanësia, asnjanësia, pavarësia, vullnetarizmi, uniteti dhe universaliteti.

Ndajeni me miqte tuaj: