Kryqi i Kuq Shqiptar vë në dispozicion numrat e llogarisë si më poshtë:

Për të gjithë ata që dëshirojnë të ndihmojnë nëpërmjet Kryqit të Kuq Shqiptar familjet në nevojë, Kryqi i Kuq Shqiptar vë në dispozicion numrat e llogarisë si më poshtë:

Kryqi i Kuq Shqiptar

Raiffeisen Bank
Lek 0100000135 IBAN-AL33202110130000000100000135
Euro 8020000135 IBAN-AL84202110130000008020000135
USD 8030000135 IBAN-AL69202110130000008030000135
CHF 8010000135 IBAN-AL02202110130000008010000135

SWIFT Code-SGSBALTX

Ndajeni me miqte tuaj: