Kryqi i Kuq Shqiptar, Dega Tiranë – Veprimtari të shumta nga vullnetarët e degës

Veprimtari të shumta vazhdojnë të zhvillohen në këtë fillim viti në degën e KK Tiranë. Të shumta në numër dhe në programe. Kështu, me të rinjtë e programit të përgatitjes në raste katastrofash u zhvillua trajnimi i parë i tyre. Trajnimi kishte si synim njohjen e të rinjve më drejtimet kryesore të programit dhe me rolin e vullnetarit të Kryqit të Kuq në ndihmë të më nevojtarëve.

AIDS Qemal Stafa 6Një trajnim tjetër u zhvillua me vullnetarët e Programit të Shëndetit të Shkollës së Mesme “Qemal Stafa”. Në këtë trajnim të tretë,  pjesëmarrësit krahas informacioneve mbi Kryqin e Kuq në përgjithësi dhe atë shqiptar në veçanti, marrin formimin e nevojshme për përhapjen e njohurive në mënyrë të veçantë për substancat që krijojnë varësi sic janë drogat, alkooli dhe duhani si dhe për projektin “Parandalimi i HIV/AIDS”. Një trajnim i ngjashëm u zhvillua dhe me nxënësit e Shkollës së Mesme “Sami Frashëri”

Sherbimi komunitar Drita e DituriseNdërkohë që vazhdojnë realizimi i veprimtarive nga vullnetarët, të tjera shkolla i shtohen listës së atyre që kanë bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar, Dega Tiranë për kryerjen e Shërbimit Komunitar, pjesë e Programit Mësimor.  Kësaj liste i janë shtuar dhe dy shkolla të tjera, Shkolla e Mesme jo publike “Drita e Diturisë” dhe Shkolla e Mesme jo publike “Nils Bor”. Tashmë bashkëpunimi i ngushtë që kemi pasur me këto shkolla, ngrihet në një nivel më të lartë përgjegjësish.

Faleminderit të gjithëve, nxënësve pjesëmarrës, vullnetarëve, koordinatorëve dhe drejtuesve të shkollave për bashkëpunimin!

Ndajeni me miqte tuaj: