VEPRIMTARIA E KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE

Gjatë Luftës së Dytë Botërore, megjithë vështirësitë e krijuara Kryqi i Kuq Shqiptar arriti të ofrojë kontributin e tij në përputhje të plotë me misionin e Kryqit të Kuq në kohë lufte. Veprimtaritë e organizuara gjatë kësaj periudhe janë:

  • Ndihmë ushtarëve të plagosur dhe të sëmurë në luftë;
  • Ndihmë popullsisë së dëmtuar nga lufta;
  • Organizimi i sistemit shëndetësor ushtarak;
  • Hapja e qëndrave shëndetësore dhe spitaleve fushorë;
  • Organizimi i shërbimit të kërkimit dhe të korrespodencës për robërit e luftës dhe familjet e tyre;Ndajeni me miqte tuaj: