Programi social, mbledhja e fondeve dhe shërbimi i kërkimit