(+355) 4 22 57 532 / 22 27 508 | kksh@kksh.org.al

Strategjia 2020

Strategjia 2020 e KKSH POLITIKAT E KRYQIT TE KUQ SHQIPTAR   LISTA E POLITIKAVE   I. POLITIKA E MENAXHIMIT TË VULLNETARËVE II. POLITIKA PËR RININË III. POLITIKA E PËRFAQËSIMIT PËR RININË DHE GRUAN IV. POLITIKA NE LIDHJE ME SJELLJEN...Lexo më tepër »

Politikat

POLITIKAT E KRYQIT TE KUQ SHQIPTAR LISTA E POLITIKAVE I. POLITIKA E MENAXHIMIT TË VULLNETARËVE II. POLITIKA PËR RININË III. POLITIKA E PËRFAQËSIMIT PËR RININË DHE GRUAN IV. POLITIKA NE LIDHJE ME SJELLJEN NE KRYQIN E KUQ SHQIPTAR V....Lexo më tepër »

Rregullorja e brendshme

PËRMBAJTJA I. RREGULLA TË PËRGJITHSHME Rregulla l. Objekti i Rregullores II. ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME Rregulla 2. Vendi, data e hapjes dhe kohëzgjatja Rregulla 3. Thirrja Rregulla 4. Rendi i ditës Rregulla 5. Rregulla shtesë për sesion të jashtëzakonshëm Rregulla...Lexo më tepër »

Statuti

STATUTI I KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR Miratuar nga Asambleja e Parë e Përgjithshme e KKSH-së më 23-24 Nëntor 1992, rishikuar në Asamblenë e Dytë më 22-23 Qershor 1995, në Asamblenë e Katërt më 27-29 Tetor 2000 dhe në Asamblenë e Njëmbëdhjetë...Lexo më tepër »