LISTA E POLITIKAVE


 1. KODI I SJELLJES NË KRYQIN E KUQ SHQIPTAR
 2. POLITIKA PËR PARANDALIMIN DHE KONTROLLIN E MASHTRIMIT DHE KORRUPSIONIT
 3. POLITIKA PËR PARANDALIMIN DHE PËRGJIGJEN NDAJ NGACMIMIT DHE DISKRIMINIMIT NË VENDIN E PUNËS
 4. POLITIKA PËR MBROJTJEN E PERSONAVE QË DENONCOJNË VEPRIMTARI TË PALIGJSHME
 5. POLITIKA PËR RUAJTJEN E INTEGRITETIT TË SHOQATËS KOMBËTARE DHE MARRËDHËNIET ME PARTNERËT BRENDA LËVIZJES NDËRKOMBËTARE TË KRYQIT TË KUQ DHE GJYSMËHËNËS SË KUQE
 6. POLITIKA PËR MBROJTJEN, IDENTITETIN GJINOR DHE PËRFSHIRJEN
 7. POLITIKA PËR DIPLOMACINË HUMANITARE
 8. POLITIKA PËR ADMINISTRIMIN
 9. POLITIKA PËR PRONAT
 10. POLITIKA FINANCIARE
 11. POLITIKA PËR RRITJEN E FONDEVE
 12. POLITIKA E ZHVILLIMIT ORGANIZATIV
 13. POLITIKA PËR KONFLIKTIN E INTERESIT
 14. POLITIKA E MIRËQËNIES SOCIALE DHE GRUPEVE NË NEVOJË
 15. POLITIKA PËR VULLNETARIZMIN
 16. POLITIKA PËR RININË
 17. POLITIKA PËR PËRGATITJE DHE PËRGJIGJE NDAJ KATASTROFAVE
 18. POLITIKA PËR INFORMACION-DIFUZIONIN DHE NDËRGJEGJËSIMIN NDAJ RREZIKUT TË MINAVE DHE MUNICIONEVE TË PASHPËRTHYERA
 19. POLITIKA PËR NDIHMËN E PARË
 20. POLITIKA E SHËNDETIT
 21. POLITIKA PËR LIDHJET PUBLIKE DHE MARRËDHËNIET ME MEDIAT SOCIALE, TË SHKRUARA DHE ELEKTRONIKE
 22. POLITIKA PËR TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE HUMANITARE
 23. POLITIKA E KËRKIMIT

 • Për të lexuar Politikat e Kryqit të Kuq Shqiptar, klikoni këtu.
Ndajeni me miqte tuaj: