Përshëndetje!
Sapo keni nisur proçedurën për të prenotuar Trajnimin e Ndihmës së Parë për Kandidatët e Rinj Drejtues Automjeti.
Para se të vazhdoni me përzgjedhjen e orarit dhe plotësimin e të dhënave personale, ju informojmë se:

- Për të mundësuar planifikimin online duhet të keni kryer një pagesë me vlerën 2000 lekë (të reja) pranë çdo
filiali të bankave: Raiffeisen, Credins apo Tirana Bank.
- Trajnimi i ndihmës së parë përmban një program prej 8 orë teori dhe praktikë, që zhvillohet në dy ditë të njëpasnjëshme (4 orë/ditë).
- Kryesisht ditët në të cilat ju mund të rregjistroheni janë 'E Hënë', 'E Mërkurë', 'E Premte', 'E Shtunë','E Djelë'.
- Nevojitet dokumenti i identifikimit.
- 1 (një) Foto për dokument.