Më 4 Tetor 2022 u mbushën 101 vite nga themelimi i Kryqit të Kuq Shqiptar. Pikërisht në këtë ditë degët e Kryqit të Kuq Shqiptar me vullnetarët e tyre organizuan një sërë aktivitetesh në kujtim të këtij përvjetori.   “Ne jemi njerëzit e Kryqit të Kuq Shqiptar që e bazojmë punën tonë në humanizëm dhe …lexo me shume »

KRYQI I KUQ SHQIPTAR

Është shoqata më e vjetër humanitare në Shqipëri. Ai është themeluar më 4 tetor 1921 dhe është njohur zyrtarisht nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq në vitin 1923. Që nga ky vit është anëtar i Federatës (në atë kohë Ligës) së Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, duke qenë kështu shoqata e 38-të e themeluar deri atëherë. Në këtë mënyrë Kryqi i Kuq Shqiptar është pjesë e Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe që sot numëron në gjirin e saj 187 shoqata në mbarë botën.

DHURONI GJAK, SHPETONI JETE!

Programe

Programi i përgatitjes dhe i përgjigjes në raste katastrofash dhe i ndihmës së pare në komunitet

Programi i përgatitjes dhe ndërhyrjes për raste katastrofash i KKSH është fusha kryesore e veprimtarisë së shoqatës. Veprimtaria e KKSH për menaxhimin e katastrofave bazohet në ligjin “Për Kryqin e Kuq Shqiptar”, Politikën e shoqatës dhe Planin e Shoqatës për raste katastrofash. Në këto dokumete përcaktohet se KKSH është ndihmës i pushtetit publik për çështjet …lexo me shume »

Programi social, mbledhja e fondeve dhe shërbimi i kërkimit

DREJTIMET KRYESORE TË PROGRAMIT PËR VITIN 2015 Gjatë zbatimit të projekteve sociale ne synojmë të mbështesim dhe të bëjmë avokati për grupet në nevojë, të cilët janë të margjinalizuar ose të përjashtuar për shkak të situatës së tyre sociale ekonomike të vështirë, të papunësisë, të dhunës, të neglizhimit apo të diskriminimit ndaj tyre dhe për …lexo me shume »

Programi i sherbimit te trajnimit te ndihmes se pare

Drejtimet kryesore të Programit “Shërbimi i trajnimit për Ndihmën e Parë (NP).     Ndihma e parë, përveç se është një fushë tradicionale e të gjitha Shoqatave Kombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, është dhe një direktivë e Këshillit të Europës ku sugjeron që vendet anëtare dhe vendet kandidate duhet të trajnojnë …lexo me shume »

Programi i Shëndetit

  Programi i Shëndetit i Kryqit të Kuq Shqiptar (KKSH) është njëri prej programeve të rëndësishëm dhe tradicionalë të tij. I rinisur në 1990, me rifillimin e veprimtarisë së KKSH-ë, projektet dhe aktivitetet shëndetësore kanë qenë të ndryshme dhe me shtrirje fillimisht vetëm në disa zona të vendit. Për programin shëndetësor, prioritet dhe hap i …lexo me shume »

Programi i promovimit të dhurimit vullnetar të gjakut

Programi i Dhurimit vullnetar të gjakut  PROGRAMI I DHURIMIT VULLNETAR TË GJAKUT  Prej vitesh apeli i Kryqit të Kuq Shqiptar (KKSH) në fushën e promocionit të dhurimit vullnetar të gjakut është : “Dhuroni gjak, shpëtoni jetë! “Gjaku i sigurt fillon me mua dhe me Ju”, Angazhimi i organizatës vullnetare më të vjetër në vend përkon …lexo me shume »

Programi i marredhenieve me publikun

DREJTIMET KRYESORE TË VEPRIMTARISË SË PROGRAMIT TË MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN Veprimtaritë programit do të përqendrohen në forcimin e marrëdhënieve me publikun për një transmetim sa më pozitiv të imazhit të shoqatës dhe shtimin e aktiviteteve që promovojnë vlerat humanitare, Parimet themelore të Lëvizjes ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe dhe të …lexo me shume »

Programi i funksionimit organizativ

Programi i Zhvillimit Organizativ PROGRAMI I ZHVILLIMIT ORGANIZATIV Me tre objektiva: Objektivi 1 – Të rritet më tej kapaciteti i organeve drejtuese, për forcimin e rolit të saj në zhvillimin e KKSH (konsolidim strukture, forcim roli, formim i organeve drejtuese). Aktivitetet qe zhvillohen për këtë janë: – Mbledhjet e Këshillit Drejtues – Mbledhjet e Këshillave …lexo me shume »

Programi i rinise dhe i edukimit humanitar

DREJTIMET KRYESORE TË VEPRIMTARISË SË PROGRAMIT TË RINISË DHE EDUKIMIT HUMANITAR Kryqi i Kuq Shqiptar (KKSH) është një shoqatë që funksionon në baza vullnetare dhe nëpërmjet vullnetarëve. Vullnetarët janë baza dhe thelbi i të gjithë veprimtarive të shoqatës. Pjesa dërrmuese e anëtarëve dhe vullnetarëve të saj, në masën 90% janë të rinj, kjo dhe për …lexo me shume »

Video

partneret