Viti 2024 shënon 75 vjetorin e katër Konventave të Gjenevës të vitit 1949. Ky moment historik shërben për të reflektuar mbi rolin themelor të këtyre Konventave në mbrojtjen e njerëzve të prekur nga konflikti i armatosur. Kur respektohet e drejta ndërkombëtare humanitare (DNH), shpëtohen jetë dhe respektohet dinjiteti i njerëzve. 75-vjetori i Konventave të Gjenevës …lexo me shume »

Që prej vitit 2021, Kryqi i Kuq Shqiptar ka ndërmarrë një nismë për të forcuar kapacitetet e vullnetarëve të tj në Ndihmën e Parë të Avancuar. Ky projekt i shërben, jo vetëm shoqatës sonë, por edhe rrit në mënyrë domethënëse dhe të qendrueshme sigurinë e komuniteteve tona, sidomos në raste katastrofash. Tashmë në 9 degë …lexo me shume »

Shqipëria është duke përjetuar një ndryshim të madh demografik, me një popullsi e cila po moshohet me shpejtësi, e pritet të kapë shifrën 26.4% të popullsisë deri në vitin 2050. Për më tepër, sipas një studimi të fundit të ILO-s, të paktën 91 mijë të moshuar në Shqipëri kanë nevojë për kujdes afatgjatë. Më pak se …lexo me shume »

8 Maji shënon lindjen e Henry Dunant, themeluesit të lëvizjes së Kryqit të Kuq, si dhe kontributet e rëndësishme të shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe në të gjithë botën. Henry Dunant u lind më 8 Maj 1828, dhe përpjekjet humanitare dhe vizioni i tij çuan në themelimin e Lëvizjes Ndërkombëtare të …lexo me shume »

Të nderuar qytetarë, Ditët e fundit në rrjetin social Facebook po qarkullon një reklamë me disa imazhe dhe mbishkrime ku aludohet se Kryqi i Kuq po shpërndan medikamente për kurimin e diabetit, prostatës dhe sëmundjeve të tjera. Dëshirojmë të sqarojmë të gjithë opinion publik se ky është një informacion i rremë që po përdoret për …lexo me shume »

Me qëllimin për të zbutur pasojat e varfërisë ekstreme në Shqipëri, Kryqi i Kuq Shqiptar ka ndarë paketa ndihme ushqimore për 500 familje në të gjithë vendin gjatë muajit Mars. Ky veprim vjen në një kohë kur shumë familje përballen me sfida të mëdha ekonomike, sidomos në kontekstin e pas-pandemisë së COVID-19 dhe rritjes së …lexo me shume »

KRYQI I KUQ SHQIPTAR

Është shoqata më e vjetër humanitare në Shqipëri. Ai është themeluar më 4 tetor 1921 dhe është njohur zyrtarisht nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq në vitin 1923. Që nga ky vit është anëtar i Federatës (në atë kohë Ligës) së Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, duke qenë kështu shoqata e 38-të e themeluar deri atëherë. Në këtë mënyrë Kryqi i Kuq Shqiptar është pjesë e Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe që sot numëron në gjirin e saj 187 shoqata në mbarë botën.

DHURONI GJAK, SHPETONI JETE!

Programe

Programi i përgatitjes dhe i përgjigjes në raste katastrofash

Programi i Përgatitjes dhe Pergjigjes ndaj Katastrofave  është një program thelbësor i Kryqit të Kuq Shqiptar. KKSH është pjesë e sistemit të menaxhimit të emergjencave civile në Shqipëri dhe luan një rol të rëndësishëm mbështetës gjatë dhe pas katastrofave dhe krizave duke shpëtuar jetë, duke reduktuar vuajtjet dhe duke ndërtuar  aftësi të qendrueshme të komuniteteve …lexo me shume »

Programi social dhe shërbimi i kërkimit

Programi Social kontribuon në përmirësimin e situatës së njerëzve më në nevojë duke ofruar më shumë akses në shërbimet bazë, si formim profesional dhe edukativ,  shërbime sociale dhe shëndetësore, aktivitetet e integrimit social si dhe mbështetje për plotësimin e nevojave bazë të familjeve. Nëpërmjet shërbimeve dhe aktiviteteve të ofruara ne promovojmë të drejtat themelore të …lexo me shume »

Programi i ndihmës së parë

Programi i ndihmës së parë synon edukimin e komuniteteve mbi rëndësinë e ndihmës së parë në përputhje me udhëzimet e Qendrës Globale të Referencave për Ndihmën e Parë, duke ofruar kështu një informacion të përditësuar, cilësor dhe profesional me qëllim shpëtimin e sa më shumë jetëve. Ne jemi të përkushtuar të përmirësojmë vazhdimisht programin tonë …lexo me shume »

Programi i Mbështetjes Psikosociale

Programi i Mbështetjes Psikosociale fokusohet në mirëqenien psikologjike dhe shëndetin mendor të individëve, grupeve dhe komuniteteve të cënueshme. Ky program kontribuon në promovimin dhe pasjen e një shëndeti më të mirë mendor, në mënyrë që njerëzit të funksionojnë më mirë në shoqëri. Adresimi i nevojave psikologjike është kthyer në një komponent jetësor në ndihmën humanitare. …lexo me shume »

Programi i shëndetit dhe promovimit të dhurimit vullnetar të gjakut

Programi i Shëndetit kontribuon në uljen e vulnerabilitetit të individëve dhe të komuniteteve përmes aktiviteteve ndërgjegjësuese për çështje dhe problematika shëndetësore si shëndeti i nënës dhe fëmijës, shëndeti riprodhues, higjiena personale dhe ajo në komunitetit, parandalimi i sëmundjeve ngjitëse dhe sëmundjeve jo-ngjitëse, si dhe në shpërthimet epidemike dhe pandemike. Programi i Shëndetit kontribuon në ndërtimin …lexo me shume »

Programi për Marrëdhëniet me Publikun

Programi për Marrëdhëniet me Publikun mundëson një komunikim të fortë dhe koherent, të brendshëm dhe të jashtëm, për të promovuar punën e Kryqit të Kuq Shqiptar dhe degëve të tij si dhe për të nxitur aksion humanitar në shkallë kombëtare. Ai mbështetet në Strategjinë 2025 të Kryqit të Kuq Shqiptar dhe veçanërisht në qëllimin e …lexo me shume »

Programi i zhvillimit organizativ

Ne rishikojmë dhe përditësojmë kuadrin ligjor dhe politikave për veprimtarine e Shoqatës, në mënyrë që kjo bazë ligjore të marrë parasysh zhvillimet parë në kontekstin e nevojave e popullatës në Shqipëri. Ne sigurojmë që të kemi role dhe përgjegjësi të përcaktuara për strukturat e zgjedhura dhe ato menaxhuese, si dhe kujdesemi që ata ti njohin …lexo me shume »

Programi i Rinisë dhe Edukimit Humanitar

Programi i Rinisë dhe Edukimit Humanitar synon të rrisë ndërgjegjësimin te të rinjtë për të promovuar vlerat humanitare te  bashkëmoshatarët e tyre nëpërmjet sistemit peer to peer  si dhe në komunitet. Promovimi i rolit të liderit dhe rritja e kapacitetit të tij edhe këtë vit do të jetë në prioritetet e programit. Kjo realizohet nëpërmjet …lexo me shume »

Video

partneret