Stërvitja “Joint Reaction-19” 21-24 tetor 2019

 

 

Në kuadër të iniciativës “US-A5 Adriatic Center” në ambientet e Garnizonit “Skënderbej”, Prefektura e Tiranës dhe Prefektura e Durrësit (Bashkia Krujë) po zhvillohet stërvitja “Joint Reaction-19”.

 

Në këtë stërvitje marrin pjesë përfaqësues nga US EUCOM dhe Garda Kombëtare e New Jearsey, përfaqësues nga vendet e A 5 përkatësisht Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Kroacia, Bosnje & Hercegovina dhe Kosova, si dhe Forcat e Armatosura dhe organizatat homologe të mbrojtjes civile. Ndër institucionet e ndryshme në vend pjesëmarrës në këtë stërvitje është dhe Kryqi i Kuq Shqiptar, me ekipet e tij të Ndihmës së Parë të degëve të Kryqit të Kuq Tiranë e Durrës, pjesëmarrës të drejtpërdrejt si në planifikim në Komisionet e Emergjencave Civile ashtu dhe në ushtrimet praktike në terren.

 

Stërvitja ka për qëllim reagimin ndërveprues kombëtar dhe rajonal në rastin e fatkeqësive

Ndajeni me miqte tuaj: