(+355) 4 22 57 532 / 22 27 508 | kksh@kksh.org.al

Raporti vjetor 2013

Raporti vjetor 2013
pasqyron në mënyrë të përmbledhur aktivitetet kryesore të vitit, në të gjitha programet ku Kryqi i Kuq Shqiptar është angazhuar, bazuar në Strategjinë 2015 të KKSH. Çdo qëllimi strategjik i përgjigjen një ose më shumë programe dhe sigurisht dhe projekteve konkrete të zhvilluara në ndihmë të më nevojtarëve. Paraqitja e Raportit vjetor 2013 është në vijim të angazhimit në vite të shoqatës për të qenë transparent dhe e hapur me anëtarët e vullnetarët e shoqatës, me të gjithë bashkëpunëtorët e saj, dhe në veçanti me donatorët që kanë dhënë kontributin e tyre të vyer në arritjet e shoqatës.
Kryqi i Kuq Shqiptar shpreh mirënjohjen dhe falënderimet e tija më të ngrohta për të gjithë ata individi apo institucione, që kanë bashkëpunuar dhe mbështetur atë ne realizimin e objektivave për vitin 2013.

Ndajeni me miqte tuaj: