VEPRIMTARIA E KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR NË VITET 1945 – 1969

Pas çlirimit, Kryqi i Kuq Shqiptar mori një karakter të gjerë popullor dhe kreu disa funksione të rëndësishme, duke i përdorur të ardhurat e tij në drejtim të mbrojtjes së shëndetit të popullit.

Ai vazhdoi të mbante lidhje me Ligën e Shoqatave të Kryqit të Kuq me qëllim ardhjen në ndihmë të refugjatëve në vend, të internuarve të mbetur nga kampet e Gjermanisë naziste për ndihmat e ardhura nga jashtë apo dhe të dërguara prej tij në raste fatkeqësish natyrore në raste fatkeqësish, etj.)

DISA NGA ARRITJET E KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR NË KËTË PERIUDHË JANË:

  • NGRITJA E 6 AZILEVE TË PLEQËVE;
  • NGRITJA E SHUMË ÇERDHEVE, KOPSHTEVE PËR FËMIJË;
  • NGRITJA E 2 DISPANCERIVE ANTITURBEKULARE NË TIRANË;
  • NDIHMË NË ILAÇE PËR POPULLSINË E VOBEKTË, FËMIJËVE TË SHKOLLAVE, ETJ.;
  • NGRITJA E SANATORIUMIT EKSTRAPULMONAR NË VLORË;
  • NGRITJA E DISA AMBULANCAVE, INFERMIERIVE;
  • NGRITJA E NJË SHTËPIE TË ARSIMIT SHËNDETËSOR NË SHKODËR DHE TË NJË KABINETI TË ARSIMIT SHËNDETËSOR NË DURRËS.
Ndajeni me miqte tuaj: