(+355) 4 22 57 532 / 22 27 508 | kksh@kksh.org.al

Programi social, mbledhja e fondeve dhe shërbimi i kërkimit

DREJTIMET KRYESORE TË PROGRAMIT PËR VITIN 2015 Gjatë zbatimit të projekteve sociale ne synojmë të mbështesim dhe të bëjmë avokati për grupet në nevojë, të cilët janë të margjinalizuar ose të përjashtuar për shkak të situatës së tyre sociale...Lexo më tepër »