(+355) 4 22 57 532 / 22 27 508 | kksh@kksh.org.al

Programi i rinise dhe i edukimit humanitar

DREJTIMET KRYESORE TË VEPRIMTARISË SË PROGRAMIT TË RINISË DHE EDUKIMIT HUMANITAR Kryqi i Kuq Shqiptar (KKSH) është një shoqatë që funksionon në baza vullnetare dhe nëpërmjet vullnetarëve. Vullnetarët janë baza dhe thelbi i të gjithë veprimtarive të shoqatës. Pjesa...Lexo më tepër »