(+355) 4 22 57 532 / 22 27 508 | kksh@kksh.org.al

Programi i përgatitjes dhe i përgjigjes në raste katastrofash dhe i...

Programi i përgatitjes dhe ndërhyrjes për raste katastrofash i KKSH është fusha kryesore e veprimtarisë së shoqatës. Veprimtaria e KKSH për menaxhimin e katastrofave bazohet në ligjin “Për Kryqin e Kuq Shqiptar”, Politikën e shoqatës dhe Planin e Shoqatës...Lexo më tepër »