(+355) 4 22 57 532 / 22 27 508 | kksh@kksh.org.al

Programi i përgatitjes dhe i përgjigjes në raste katastrofash dhe i...

Programi i përgatitjes dhe ndërhyrjes për raste katastrofash i KKSH është fusha kryesore e veprimtarisë së shoqatës. Veprimtaria e KKSH për menaxhimin e katastrofave bazohet në ligjin “Për Kryqin e Kuq Shqiptar”, Politikën e shoqatës dhe Planin e Shoqatës...Lexo më tepër »
Mosha trete Tirana 6

Programi social, mbledhja e fondeve dhe shërbimi i kërkimit

DREJTIMET KRYESORE TË PROGRAMIT PËR VITIN 2015 Gjatë zbatimit të projekteve sociale ne synojmë të mbështesim dhe të bëjmë avokati për grupet në nevojë, të cilët janë të margjinalizuar ose të përjashtuar për shkak të situatës së tyre sociale...Lexo më tepër »

Programi i sherbimit te trajnimit te ndihmes se pare

Drejtimet kryesore të Programit “Shërbimi i trajnimit për Ndihmën e Parë (NP). Programi Shërbimit Trajnimit për NP, i ka fillimet në vitin 2005, fillimisht në 12 degët qendër qarku dhe më pas, në vitin 2008, me riorganizimin e strukturës...Lexo më tepër »
Higj. Personale 2013

Programi i shendetit

PROGRAMI I SHËNDETIT I KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR Programi i Shëndetit i Kryqit të Kuq Shqiptar (KKSH) është njëri prej programeve të rëndësishëm dhe tradicionalë të tij. I rinisur në 1990, me rifillimin e veprimtarisë së KKSH-ë, projektet dhe...Lexo më tepër »
dhurim Bonavi 6

Programi i promovimit të dhurimit vullnetar të gjakut

Programi i Dhurimit vullnetar të gjakut  PROGRAMI I DHURIMIT VULLNETAR TË GJAKUT  Prej vitesh apeli i Kryqit të Kuq Shqiptar (KKSH) në fushën e promocionit të dhurimit vullnetar të gjakut është : “Dhuroni gjak, shpëtoni jetë! “Gjaku i sigurt...Lexo më tepër »

Programi i marredhenieve me publikun

DREJTIMET KRYESORE TË VEPRIMTARISË SË PROGRAMIT TË MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN Veprimtaritë programit do të përqendrohen në forcimin e marrëdhënieve me publikun për një transmetim sa më pozitiv të imazhit të shoqatës dhe shtimin e aktiviteteve që promovojnë vlerat humanitare,...Lexo më tepër »
DSC_1324

Programi i funksionimit organizativ

Programi i Zhvillimit Organizativ PROGRAMI I ZHVILLIMIT ORGANIZATIV Me tre objektiva: Objektivi 1 – Të rritet më tej kapaciteti i organeve drejtuese, për forcimin e rolit të saj në zhvillimin e KKSH (konsolidim strukture, forcim roli, formim i organeve...Lexo më tepër »

Programi i rinise dhe i edukimit humanitar

DREJTIMET KRYESORE TË VEPRIMTARISË SË PROGRAMIT TË RINISË DHE EDUKIMIT HUMANITAR Kryqi i Kuq Shqiptar (KKSH) është një shoqatë që funksionon në baza vullnetare dhe nëpërmjet vullnetarëve. Vullnetarët janë baza dhe thelbi i të gjithë veprimtarive të shoqatës. Pjesa...Lexo më tepër »