(+355) 4 22 57 532 / 22 27 508 | kksh@kksh.org.al

Historik i KKSH-se

HISTORIK I KRYQIT TE KUQ SHQIPTAR KRYQI I KUQ SHQIPTAR Kryqi i Kuq Shqiptar (KKSH) është shoqata më e vjetër humanitare në Shqipëri, misioni i të cilit është “të ndihmojë, nëpërmjet veprimtarisë së vet humanitare, njerëzit më në nevojë...Lexo më tepër »

Parimet themelore

Parimet themelore te Levizjes Nderkombetare PARIMET THEMELORE TË LËVIZJES NDERKOMBETARE SE KRYQIT TE KUQ DHE TE GJYSMEHENES SE KUQE Humanizmi E lindur nga dëshira për t’u ardhur në ndihmë pa dallim të plagosurve në fushat e betejës, Lëvizja Ndërkombëtare...Lexo më tepër »

Ligji per emblemen

LIGJ Nr.7865, datë 29.9.1994 PËR MBROJTJEN E EMBLEMËS DHE TË EMRIT TË KRYQIT TË KUQ Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491., datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit të Ministrave, KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKËS...Lexo më tepër »

Ligji per KKSH

LIGJ Nr.7864, datë 29.9.1994 PËR KRYQIN E KUQ SHQIPTAR Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese” KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: Neni 1 Kryqi i Kuq Shqiptar është një shoqatë...Lexo më tepër »

Misioni dhe Vizioni

KRYQI I KUQ SHQIPTAR MBUSH 93 VJET! KRYQI I KUQ SHQIPTAR Është shoqata më e vjetër humanitare në Shqipëri. Ai është themeluar më 4 tetor 1921 dhe është njohur zyrtarisht nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq në vitin...Lexo më tepër »