(+355) 4 22 57 532 / 22 27 508 | kksh@kksh.org.al

Annual report 2015 ALB low res  

Raporti Vjetor i KKSH 2014

Raporti vjetor eshte nje permbledhje sinteze e te gjitha veprimtarive te shoqates, zhvilluar gjate ketij viti.

Raporti Vjetor i KKSH 2014

Raporti vjetor i KKSH 2015, është një pëmbledhje sintezë e të gjitha veprimtarive të zhvilluara nga shoqata për gjatë këtij viti.

Raporti vjetor 2013

Raporti vjetor 2013 pasqyron në mënyrë të përmbledhur aktivitetet kryesore të vitit, në të gjitha programet ku Kryqi i Kuq Shqiptar është angazhuar, bazuar në Strategjinë 2015 të KKSH. Çdo qëllimi strategjik i përgjigjen një ose më shumë programe...Lexo më tepër »

Raporti vjetor 2011

RAPORTI VJETOR 2011 Raporti vjetor 2011 pasqyron në mënyrë të përmbledhur aktivitetet kryesore të vitit, sipas qëllimeve të Strategjisë 2015. Çdo qëllimi strategjik i përgjigjen një ose më shumë programe dhe sigurisht edhe disa projekte. Paraqitja e Raportit vjetor...Lexo më tepër »

Raporti vjetor 2010

RAPORTI VJETOR 2010 HYRJE Të nderuar lexues dhe dashamirës të Kryqit të Kuq Shqip­­tar, Raporti që keni në dorë paraqet veprimtaritë humanitare të kryera nga Kryqi i Kuq Shqiptar në vitin 2010 i cili, në fakt, shënon vitin e...Lexo më tepër »

Raporti vjetor 2009

RAPORTI VJETOR 2009 Raporti vjetor 2009 pasqyron në mënyrë të përmbledhur aktivitetet kryesore të vitit, sipas qëllimeve të Strategjisë 2005-2010. Çdo qëllimi strategjik i përgjigjen një ose më shumë programme dhe sigurisht disa projekte. Paraqitja e Raportit vjetor 2009...Lexo më tepër »