(+355) 4 22 57 532 / 22 27 508 | kksh@kksh.org.al

Annual report 2015 ALB low res  

Raporti Vjetor i KKSH 2014

Raporti vjetor eshte nje permbledhje sinteze e te gjitha veprimtarive te shoqates, zhvilluar gjate ketij viti.

Raporti Vjetor i KKSH 2014

Raporti vjetor i KKSH 2015, është një pëmbledhje sintezë e të gjitha veprimtarive të zhvilluara nga shoqata për gjatë këtij viti.
Revista-64-1

Revista 64

REVISTA E KRYQIT TE KUQ SHQIPTAR Nr. 64

Raporti vjetor 2013

Raporti vjetor 2013 pasqyron në mënyrë të përmbledhur aktivitetet kryesore të vitit, në të gjitha programet ku Kryqi i Kuq Shqiptar është angazhuar, bazuar në Strategjinë 2015 të KKSH. Çdo qëllimi strategjik i përgjigjen një ose më shumë programe...Lexo më tepër »