(+355) 4 22 57 532 / 22 27 508 | kksh@kksh.org.al

Revista e KKSH Nr 74

Revista e KKSH Nr 74

Revista Nr. 71

#71 FINAL REVISED LOW RES 26 tetor 2017

Annual report 2015 ALB low res  

Raporti Vjetor i KKSH 2014

Raporti vjetor eshte nje permbledhje sinteze e te gjitha veprimtarive te shoqates, zhvilluar gjate ketij viti.

Raporti Vjetor i KKSH 2014

Raporti vjetor i KKSH 2015, është një pëmbledhje sintezë e të gjitha veprimtarive të zhvilluara nga shoqata për gjatë këtij viti.